Leonardo TOI - LEBEBO project 2010

LEBEBO PROJEKT

A LEBEBO projekt annak a problémának megoldására koncentrál, hogy a fiatal pályakezdő vállalkozók csak egy kis százaléka kezd bele saját vállalkozásába azonnal a formális iskolavégzés után. Az is evidens, hogy a vállalkozó fiatalok, főleg a technológiai szektorokban, nem kezdenek bele vállalkozásaikba a harmincas éveik közepéig, végéig. Nagyon sokan ellenben sosem hozzák létre saját vállalkozásaikat, de gyakran nagyon sok jó ötletet visznek be mások vállalkozásaiba.

 A LEBEBO projekt célja, hogy segítse az újonnan megalapított vállalkozások életképességét, versenyképességét és dinamikáját. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, szükséges felfrissíteni a fiatal vállalkozók tudását az új trendekre koncentrálva. A projekt fejezeteiben kifejtett anyagok és esettanulmányok átfogják egy új vállalkozás kezdeményezéséhez szükséges tudás alapjait.

A projekt honlapja: http://projects.czu.cz/LEBEBO/