Leonardo program - YET projekt 2005

 

YET -Fiatal Vállalkozók Képzési Programja

 

Projektleírás

Egyre több és több felsőfokú képesítést szerző fiatal marad munka nélkül vagy a munkaerő piac szempontjából inaktív, ami hátrányosan érinti társadalmunkat. A Fiatal Vállalkozók Képzési (YET - YOUNG ENTREPRENEURS' TRAINING) programja/rendszere ezen diplomás fiataloknak segít felmérni készségeiket, jártasságaikat, hozzáállásukat, jellemvonásaikat, motivációjukat, stb. Majd ezen jellemzők YET személyes portfoliójukra építve információt és tudást szerezni, illetve önképezni, hogy vállalkozókká válva folytathassák az egész életen át tartó tanulást. A YET önképző rendszerben cselekedve tanulják meg felmérni jártasságaikat, szereznek motivációs és szakmai képzést, hogy pontosabban meghatározhassák saját további képzési igényeiket; továbbá azt, hogy a KKV tevékenységek mely területen válhatnak sikeres, elsősorban partnerségre épülő, beszállítói vállalkozásokká az élelmiszer-feldolgozó iparban, a termelésben, a gépipari gyártásban és tervezésben, valamint a számítógépes programok fejlesztésében. Ösztönzést kapnak meglévő készségeik és jártasságaik hasznosítására és továbbfejlesztésére, hogy a nevezett területek vállalkozóivá válhassanak.

Projektcélok:
I. Segítségnyújtás a célcsoport vállalkozói szellemének és vezetői képességeinek fejlesztésében.
II. A piaci sikerességhez szükséges motivációra, készségekre, jártasságokra és jellemzőkre helyezett hangsúly.
III. A sikeres egyéni és társas vállalkozások felé vezető saját útiterv készítése.

A YET PROGRAM ösztönzőin, kezdeményezésein, motivációján és egyénre szabott képzésén keresztül a még elhelyezkedni nem képes fiatal diplomások előtt új lehetőségek nyílnak meg az aktív munkaerőpiacon való megjelenésre azáltal, hogy társuláson alapuló VÁLLALKOZÓKKÁ (KKV-kká) válnak.
A FELHASZNÁLÓK, az EU-s KKV-k ösztönzést kapnak a programmal való kapcsolattartásra és rendszeres visszacsatolásra annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni a programot, illetve új információkat szerezhessenek. Szándékaink szerint együttműködés alakul ki a vállalkozói tevékenységgel foglalkozó honlapokkal és folyóiratokkal. Az információ, motiváció, hozzáállás, készségek és jártasságok megszerzésének, valamint az egész életen át tartó folyamatos önfejlesztésnek ez a mintaprogramja reményeink szerint más ágazatok és nemzeteken átívelő fellépések gyakorlatává alakítható.

 

A projekt 8 modulból álló tananyagot dolgoz ki a fiatalok részére, akik Bsc fokozattal már rendelkeznek és nem tudnak alkalmazottként munkába állni.

M1 - Bevezetés az oktatási anyagba, önfejlesztési tréning a személyes készségek és jártasságok, személyes portfolió felépítése

M2- Közgazdasági ismeretek a vállalkozási készségek és jártasságok fejlesztésére

M3 - PR, Marketing, Etika

M4 - Pénzügyek, Befektetés, Banki műveletek

M5 - Információs és kommunikációs technológiák

M6 - Döntéshozói támogató rendszer a vállalkozói döntéshozatalban

M7- Szellemi tulajdonjog

M8 - Szaknyelvi összefoglaló - Szószedet és helyzetgyakorlatok

A projekt web lapja: http://projects.czu.cz/yet