Grundtvig E-COM projekt 2009

E-COM - 45 felettiek informatika tudásának bővítése

A project célja, hogy felfedje az IKT (infokommunikációs technológiák) sokrétűségét és azt elérhetővé tegye a negyvenes éveik végén járó embereknek, illetve az idősebb emberek számára is.

A project résztvevői 6 európai országból (Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Bulgária és Észtország) együtt fedeznek fel olyan témákat, melyekkel a különböző oktatási módszerek és technikák elsajátíthatók és továbbadhatók a célcsoport számára.

A project célja, hogy felfedje az IKT (infokommunikációs technológiák) sokrétűségét és azt elérhetővé tegye a negyvenes éveik végén, illetve az idősebb emberek számára. A következő fő témák ölel fel a projekt:

  • (a) Hogyan integrálható a célcsoport a jelenlegi IKT-s fejlettségi szint új formái szerint a munka világába, illetve hogyan segíthető elő a foglalkoztatásuk az új munkaerő piaci követelményeknek megfelelve?
  • (b) Hogyan bátoríthatóak arra, hogy tovább maradjanak a munkaerőpiacon, illetve szakmai életük kitolódjon?
  • (c) Milyen pedagógiai módszerek és gyakorlatok segítik elő fenti céloknak az elérését? Ezek mind olyan kulcskérdések, melyekre jelen projektben válaszokat keresünk.

Kutatásunk fő alapelvei a következők:

(1) Mit hajlandó megtanulni a célcsoport az IKT segítségével, annak érdekében, hogy javítsa készségeit és képességeit, valamint, hogy meghosszabbítsa és javítsa munkaerő piaci jelenlétét?

(2) Melyek a fő pedagógiai módszerek és gyakorlatok, melyeket a partnerországokban használnak?

(3) Mennyire hatékonyak a fent említett pedagógiai módszerek és gyakorlatok a tanulók számára?

A projekt résztvevői tehát 6 különböző intézményt képviselnek Európa szerte és ezeket a témákat fedezik fel együtt, megosztják gondolataikat az oktatási módszerekről és technikákról azokról a témákról, melyek kötődnek a célcsoport hazai kötődésű gyakorlataihoz. A kutatási módszer kérdőíveken alapszik. Sőt mi több, a partnerek más országokban cserelátogatásokon vesznek részt, annak érdekében, hogy tapasztalataikat helyben tudják megosztani egymással és megismerjék az oktatógárdát, ezáltal javítani tudják saját gyakorlataikat. Mégis, a projekt középpontjában az a tény áll, hogy a tanulóknak központi szerepet kell játszaniuk a projekt eredményeinek kifejlesztésében, azáltal, hogy együttműködnek egymással. A tanulók is cserelátogatásokon vesznek részt, folyamatosan kapcsolatban állnak egymással az Interneten keresztül, ami lehetőévi teszi számukra, hogy felkeltse érdeklődésüket az új technológiák iránt, illetve a projekt partnerek számára, hogy az a megfelelő célokat elérje.