Duális képzés - Leonardo Partnerség

Duális képzés - Leonardo Partnerség

 

2012-ben indult a Leonardo Partnerség program keretében a "Coach" projekt, amely a duális képzés tapasztalatcseréjére alapul. A projektben 3 ország intézménye vesz részt, Spanyolországból a STP Gruop, amely az infokommunikációs szektorban járatos, ZSTio Byalistokból ( Lengyelország) levő szakképző iskola és a NET-MEX Kft Magyarországról.

A projekt célja, hogy a duális képzés segítésére egy kézikönyvet állítson össze a kis és középvállalkozók számára, összegyűjtse a hazai és külföldi jó gyakorlatokat. A duális képzés Németországban, Ausztriában és skandináv országokban több éve működik, míg a projekt konzorciumi országaiban 2011 -2012 óta vezették be a képzésbe. Az középfokú iskolából kikerülő, szakképzettséggel nem rendelkező fiatalok munkanélküliségi problémája egész Európát érintő probléma. A megoldás egyik útja a duális képzés, mely egy gyakorlat orientált képzési formát valósít meg.

Hazánkban a duális képzés még igen új fogalomnak számít, az első végzős évfolyamok 2014 -2015 re várhatóak. Projektünk célja, hogy erről a módszerről minél szélesebb körből elsőkezű tapasztalatokat gyűjtsünk. Ennek érdekében tanulmányi látogatásokat teszünk az érintett intézményeknél, vállalatoknál, valamint interjúkat készítünk a praktizáló tanárokkal, intézményi felelősökkel és tanulókkal.

A partnerségi együttműködése a következő területekre összpontosít:

1) duális képzési útmutató
2) gyakorlati képzés hatékony bevezetése vállalatoknál
3) gyakorlati képzési felelősök és oktatók legfontosabb készségei és kompetenciái

A projekt honlapja : http://www.dual-trainer.eu/ , ahonnan további informáiók elérhetők.