CT-TRANS projekttalálkozó Kaunas 2007 november

CT -TRANS projekt találkozó

2007 november 8-12 között zajlott le a harmadik projekt találkozó Kaunasban, Litvániában. A találkozó legfontosabb pontja közé tartozott a direktívának megfelelő tananyag struktúra kialakítása, tanmenet elkészítése és az országok közötti különbségek áthidalása. A francia partner AFT, vezető képző cég francia országban, igen nagy gyakorlattal rendelkezik a tehrgépjármű képzés terén. Az ő vezetésével kerül kidolgozásra a tanmenet és egy elearninges modul kerül kidolgozásra. Az e-learning kidolgozásáért a magyar partner a felelős.

A projektalálkozó másik fontos eleme az edáig elvégzett munka értéklése, amit a litván partnerek által készített kérdőíves felmérés segítségével végeztünk. A litván egyetem a nemzetközi projekt tisztelétére egy fogadást rendezett, ahol a partnerek kötetlen beszélgetés kertén belül további együttműködést tudtak kialakítani.

A harmadik legfontosabb része volt a meetingnek a interim report eredményeinek bemutatása és egyes hiányzó részek tisztázása és pótlása.