CT-TRANS Budapesti partnertalálkozó 2007 április

CT-TRANS

A projekt második találkozója Budapesten történt 2007 április 27- 28 -án. A meeting helyszíne a Budapest Szálloda volt. A partnerek a meeting első részében részletesen ismertették a országokról ksézült igényfelmérést. Ebben a új EU2003/59 dírektíva helyzetét a különböző országokban, a teherautó vezetők és képző intézmények számát, területi elosztását, képzési anyagok módszertanát. Összehasonlítva Magyarország helyzetét a következők voltak a leglényegesebb meglátások:

- Magyarországon is a szállítmányozási szektorban a mikro és a kiscégek dominálnak
- Jelenlegi szervezti átszervezések miatt a bevezetésről nem áll elég információ se a képző szervezetek, se a szektor cégei számára részére
- A tervezett e-learninges tananyag a régi EU országaiban nem fog problémát okozni, de hazánkban és Bulgáriában nem ez lesz a legcélszerűbb megoldás

A meeting második részében főleg a disszeminciós tevékenységeket foglaltuk össze és a munkatervenek megfelelő tennivalókat határoztuk meg. A legnagyobb problémát tananyag tartalmi részének meghatározása, módszertan, és a dírektíva egyyüttes alkalmazása jelentett. A francia partner feladata a tananyag módszerének a kialakítása és a mi feladatunk ennek e-learninges megjelenenítése.