Csehországi partnerek

Cseh Mezőgazdasági Egyetem, Prága

A Cseh Mezőgazdasági Egyetemet a legjelentősebb egyetemek között tartják számon Csehországban. Csaknem 100 évvel ezelőtt alapították, azóta sok ezer diplomást bocsátott ki, akik otthon és külföldön vezető szerepet játszanak az üzleti életben.
Manapság az egyetem fontos kutatási és oktatási központ, nemzetközileg elismert oktatókkal, tudósokkal és szakemberekkel. A széles oktatási spektrum és speciális szakok szilárd alapot teremtenek a végző szakemberek számára a gazdasági és társadalmi élet legtöbb területén végzendő munkához.

Az egyetem története

A cseh mezőgazdasági oktatás a korábbi Osztrák-Magyar Monarchiában mélyen gyökerezik. Több mint 215 éve folyik egyetemi szintű agrároktatás Csehországban.

1788. megalakul a mezőgazdasági részleg a Prágai Egyetemen
1812. az oktatás a cseh műszaki intézetbe kerül
1845. a teljes agrároktatás lehetővé válik a fiatal generációk számára
1906. független agrároktatás alakul a Prágai Műszaki Egyetemen
1911. végeznek az első agrármérnökök
1920. megalapítják a Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetemet
1952. az egyetem függetlenné válik
1966. költözés az új campusba, Prága - Suchdol

Az egyetem felépítése a cseh felsőoktatás legjobb hagyományait ötvözi a külföldi egyetemek hatásaival. Jelenleg 4 kar, egy intézet, szolgáltatási osztályok és saját üzleti vállalkozások működnek.

Karok:
Közgazdasági és Management (FEM)
Mezőgazdasági(FA)
Műszaki(TF)
Erdészeti és környezetvédelmi (FFE)

Intézet:
Trópusi és szubtrópusi (ITS)

A Közgazdasági és Management Kar a legnagyobb (több mint 5000 beiratkozott hallgató). A kart a legjobb 5 gazdasági kar között tartják számon Csehországban. A legmagasabb szintű, legjobb minőségű egyetemi oktatást kínálja, valamint gazdag és mélyreható kutatási tevékenységet és tudományos munkát. Évente 6000 jelentkező pályázik a karra.

A Mezőgazdasági Kar végzett hallgatói munkalehetőségeket találnak a gazdaságokban, szövetkezetekben, élelmiszeriparban, mindenféle mezőgazdasági szolgáltatásban, tájépítészeti és agrárökológiai irányításban. A tanulmányok magukban foglalják a hagyományos növénytermesztést és állattenyésztést, természetes erőforrásokat és környezetvédelmet. A karon 2300-an tanulnak.

A Műszaki Karon végzettek ipari mérnökök, akik a mezőgazdasági termékek feldolgozásának technológiáját és a berendezéseket, gyártó gépeket irányítják a mezőgazdasági, a kertészeti, erdészeti és a kapcsolódó ágazatokban. A karon több mint 1300 hallgató van.
Az Erdészeti és Környezetvédelmi Karon mindenféle erdészeti szakembert, ökológiai mérnököt, tájépítészt és fafeldolgozó szakembert képeznek. A karon mind az elméleti mind az alkalmazott kutatásokra koncentrálnak az erdészet és vízgazdálkodás területén, a környezetvédelmi tudományokban és alkalmazott ökológiában. A karon 1400-an tanulnak.
A Trópusi és Szubtrópusi Intézet a cseh és a külföldi diákok számára kínál képzést a trópusi és szubtrópusi területek, állattenyésztés, mezőgazdaság gépesítése témakörében a helyi feltételek és gazdaságra tekintettel. Az intézetben 300-nál többen tanulnak.

Kapcsolattartó: Prof Jaroslav Havlicek
e-mail: havlicekj@pef.czu.cz
Tel: 420 0224 382352
Fax: +420 0220 92321

Cím: Kamycka 129, 16251 Prága 6
Web: pef.czu.cz